31.10.2016

Vastine Sininauhaliiton tiedotteeseen ruoka-avusta 31.10.2016Samarian toiminnajohtaja Ismo Valkoniemi pohdiskelee Sininauhaliiton tiedotetta, jossa se "oikaisee" 31.10.2016 ruoka-apuavustuksen hakuprosessista annettua, kokemaansa virheellistä tietoa julkisella tiedotteella

Sininauhaliitto oli hakenut avustusta 15 omalle jäsenjärjestölleen, jäsenjärjestölleen ViaDia ry:lle ja sen 26 jäsenyhteisölle sekä Ruoka-apuyhdistysten liiton kahdeksalle jäsenyhteisölle. Haettavan avustuksen määrä oli yhteensä 826 000 euroa, joka jakautui seuraavasti: Sininauhaliitto ry, 80 000 € (koordinaatio), Sininauhaliiton 15 jäsenjärjestöä 215 000 euroa, ViaDian jäsenyhteisöt 428 000 euroa, josta koordinaation osuus 57 500 euroa, Ruoka-apuyhdistysten liitto ja sen jäsenyhteisöt 103 000 euroa.

Hakemus on kattava. Huomionarvoista on hakemuksen suuret hallintokustannukset, yhteensä 137 500 euroa, joka tarkoittaa 16,6 % hallintokustannuksia. Vertailuna Samarian hallintokustannukset 40 000 euroa vastaavan kokoisesta hakuryppäästä, jossa summa tarkoittaa 5,2 %:n hallintokulua.

Huomionarvoista on myös että yhtenä hakijana Sininauhaliiton hakemuksessa on Jyväskylän katulähetys ry, jolle RAY on myöntänyt 109 000 euroa vuodessa ruoka-avun toteuttamiseen ruokajonoasiakkaiden aktivoimiseen vertaistuen, toiminnallisten ryhmien, palveluohjauksen, neuvonnan ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Jonosta yhteyteen -projekti 2016-2018). Siksi viittasin aiemmin RAY:n tukeen ja mietin, miksi kokonaisuuteen kerättiin mukaan myös suuria hyväosaisia toimijoita. Samariakin sai tiedustelun, jossa sitä pyydettiin mukaan hankekokonaisuuteen. Silloin se ei tuntunut mielekkäältä. Se muuttui mielekkääksi vasta kun pienet järjestöt tarvitsivat kokemusta ja osaamista, jotta voisivat olla mukana tavoittelemassa rahoitusta, joka muuttaa ruoka-avustuksen kenttää ja nostaa jaettavan ruoan laatua.

Sininauhaliiton hakemuksessa oli mukana varmuudella myös pieniä jäsenjärjestöjä, jotka olisivat rahan ansainneet ja sitä kipeästi tarvinneet. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen osuus on kuitenkin vain 26%. Kokonaisuudessa ruoka-apuun olisi kohdistunut 83,4 %. Samarian hakemuksessa ruoka-apua jakavia järjestöjä on kokonaisuudesta 94,8 %. Vain Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry ei jaa ruokaa Samarian hakukokonaisuudessa, mutta sekin tehostaa keräystä paikkakunnilla ja jakelun laatua omalla rahoituksellaan. Kyllä tämä Samarian hakukokonaisuus siten kestää kriittisenkin arvioinnin.

Sosiaali- ja terveysministeriö hylkäsi Sininauhaliiton hakemuksen ja päätti myöntää kyseistä määrärahaa Samaria rf:lle 765 000 euroa. Ministeriö teki päätöksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijaryhmän arvioinnin ja käytettävissä olevan määrärahan rajallisuuden perusteella. Huomionarvoista on, että THL:n tekemän arvioinnin mukaan hakemuksessa oli kaksi (2) tasavahvaa hakemusta. Myös Samarian hakemusta suositeltiin rahoitettavaksi. THL:n arviossa on lisäksi kannaltamme hyvin perustavan laatuinen virhe. Siinä mainitaan että hakukokonaisuudessamme on 10 järjestöä, vaikka todellisuudessa niitä oli mukana alkuperäisessä arvioidussa hakemuksessa 21.
Pidän hyvänä ja tuen henkeä kunnioittavana Sininauhaliiton hallituksen päätöstä olla hakematta oikaisua päätökseen, sillä se pitkittäisi Samaria rf:n kautta avustusta hakeneiden yhdistysten määrärahan saantia. Tässä osaltaan Sininauhaliiton hallitus tunnustaa toimenpiteellä, että rahat kohdistuvat yhdistyksille jotka rahan tarvitsevat kipeästi. Mikäli hakemus olisi mennyt törkeällä tavalla väärin, olisi oikaisu varmasti jätetty.

Tiedotteessa kuvataan Ruoka-apuliiton, Mika Niikon ja Sininauhaliiton keskinäistä prosessia, jossa on käyty dialogia. Tästä liikkuu erilaista informaatiota ja Ruoka-apu Liitto ry:tä lähellä olevat tahot kertovat että suuremmasta hakukokonaisuudesta on keskusteltu silloisen Sininauhaliiton toiminnanjohtajan kanssa. Nyt tiedotteen on allekirjoittanut vt. toiminnanjohtaja, koska kesken hakuprosessin Sininauhaliiton toiminnanjohtaja on vapautettu tehtävistään ja käynnistetty uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi. Se saa päätepisteensä huomenna, kun Sininauhaliiton uusi toiminnanjohtaja aloittaaa tehtävässään. Tervetuloa rakentamaan luottamusta järjestöjen välille!

Tiedotteessa kuvataan että Sininauhaliitto ei kääntänyt selkäänsä Samarialle. Se on totta. Samaria kieltäytyi lähtemästä mukaan hakuprosessiin Sininauhaliiton kautta, sen tiedusteltua Samariaa mukaan kokonaisuuteen. Syynä oli se, että emme nähneet syytä osallistua hakukokonaisuuteen joka oli paisumassa laajaksi ja jossa mukana oli suuria toimijoita. Siinä on lähtökohtaisesti elementtejä, joita vierastimme.

Myöhemmin Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry:n yhteydenoton jälkeen hallituksemme päätti hakea siksi, että juuri ne järjestöt voisivat saada rahoituksen, jotka eivät ole perinteisiä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja jotka eivät osaa tai kykene itse hakemaan julkista rahaa sen vaativan hallinnoinnin vuoksi. Ojensimme auttavan kätemme pienille, mutta suuria määriä jakaville toimijoille.

Hakuprosessin alkuvaiheissa 2015 politiikka on ollut vahvasti mukana. Suomessa ei euroakaan liikutella valtion varoja ilman politiikkaa. Perussuomalaiset esittivät ruoka-apujärjestöille tukea 1,1 miljoonaa 2015 syksyllä ja Valtiovarainvaliokunta hyväksyi päätöksen käsittääkseni yksimielisesti. Monet puolueet ja poliitikot olivat siten mukana päättämässä rahasta. Päätöksen muistioon on kirjattu eduskunnan tahtotila, joka toteutui päätöksessä STM:n arvion mukaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Toivon että tämä asia alkaisi olla tässä, nimittäin mistä löytyy poliitikkoja jotka tämän julkisen taistelun ja ryöpytyksen jälkeen esittävät jatkossa rahaa juurevaan kansalaistoimintaan?

31.10.2016 Ismo Valkoniemi

15.10.2016

Vastine Helsingin Sanomien toimittajalle Paavo Teittiselle

Arvoisa toimittaja Paavo Teittinen,

Kirjoitan teille omassa blogissani, koska kuulemani mukaan lehtenne ei anna kirjoittaa vastineita kuin poikkeustapauksissa. Tämä ei liene teille niin merkittävä asia, että jaksaisin lähteä edes yrittämään. Miksi ajattelen niin? Siksi että puhuin puhelimessa kanssasi perjantaina 14.10.2016 ja kerroin sinulle faktatietoa hakuprosessista. Pyysit myös lähettämään tietoa niistä määristä, mitä kukin yhdistys jakaa. Ajoin kiireesti Helsingistä toimistolleni Porvooseen ja skannasin sinulle STM:ään alkuperäisessä hakuprosessissa lähettämäni määrätiedot, mutta et maininnut näistä sanaakaan. Pyysin myös lähettämään jutun luettavaksi, ennen sen julkaisua, jotta voin korjata meitä koskevat virheet, mutta et tähän pyyntöön välittänyt edes vastata.

Odottaessani apulaiskaupunginjohtajan Anni Sinnemäen tapaamista Helsingin kaupungintalon käytävällä, yritin vääntää rautalangasta sinulle, miksi rahoitus tuli Samarialle. THL:n arvio ei ollut käytössäni, enkä sitä ollut nähnyt, mutta tiesin millä painotuksilla eduskunnasta oli raha myönnetty. Tämän minulle kertoi samana päivänä eduskunnassa kansanedustaja Antero Laukkanen (Kd.). Hän kertoi että kun eduskunta päätti myöntää historiallisen rahoituksen suoraan ruoka-aputyöhön, päätökseen kirjattiin keskitetytty hakuprosessi suuren toimijan kautta, pienet toimijat joilla ei ole mahdollisuuksia hakea rahoituksia sekä kylmäkuljetusautot.

Selitin sinulle myös että Viadian tilastossa suuri määrä ja rakenteet tarkoittavat valtaosin Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman EU-ruoan jakamista. Vastasit tähän, että mitä väliä sillä on. Yritin selittää että MMM tuo rekalla ruoan jakopisteisiin, rahdit maksettuna ja tämä ns. kuivamuona ei tarvitse kylmäkuljetusta. Kuvittelin että saisit kiinni näistä asioista ja alkaisit hahmottamaan miksi rahoitus myönnettiin Samarian hakukokonaisuudelle.

Viadia on Vapaakirkon diakoniajärjestö, jolla on hyvät rakenteet. Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, joka saa RAY:n tukea noin 2 miljoona euroa vuosittain. Kuivamuona ei tarvitse kylmäkuljetusautoja. Ehkäpä juuri tästä syystä he toimivat olemassa olevilla rakenteilla? Sen sijaan rahasta päättänyt eduskunta oli tarkoittanut rahan pienille toimijoille, kylmäkuljetusketjujen kuntoon saattamiseksi. Niiden toimijoiden joilla ei ole vahvoja rakenteita ja tukiverkostoja, jotka eivät osaa hakea rahoituksia itsenäisesti.

Mikä tässä on Paavo Teittinen nyt se ongelma? Teille se näyttää olevan kansanedustaja Mika Niikko. Minulla on hyviä ja sivistyneitä arvauksia syistä, jotka liittyvät aivan muuhun kuin ruoka-avustuksiin. Venäjällä parhaillaan oleva Nina Havia lähetti artikkelinne jälkeen minulle tekstiviestin, jossa luki: "Hei Ismo. Jossakin välissä voisit kysyä joltakin toimittajalta että eikö sellaiset yhdistykset, joissa työntekijänä on joku joka tuntee edes ohuesti jonkun poliitikon tai päättäjän, saisi olla ollenkaan mukana esim. avustusten hauessa yms. Kyllähän se kuitenkin on niin, että ne jotka haluavat auttaa lähimmäisiään ovat usein sama pieni joukko. Kun luin tuon hesarin jutun, tuli sellainen olo että huh huh. Kylläpä jaksavat. Siunausta. Nina".

Ennen kuin lopetan, ihan pyytämättäkin, annan meidän koalitiomme tilastot: Palkattuja 96 hlöä (josta Samariassa 70), 1414 vapaaehtoistyöntekijää (joista Samariassa 60), 787.508 laskennallista asiakaskohtaamista, 970.000 ruokakassia tai ateriaa. Toimintaa yli 40 paikkakunnalla.

Eipä minulla muuta Paavo, hyviä syksyn jatkoja sinullekin!

Ismo Valkoniemi
Minkä ihmeen Samarian toiminnanjohtaja

Ps. Guggenheimiin oli menossa 40 miljoonaa euroa yhden ministerin päätöksellä. Saamamme summa on 0,00136% Valtion budjetista ja 1,91% tuosta Guggenheimista

14.10.2016

Vastine tutkija Maria OhisalolleEriskummallinen kirjoitus tutkijalta

Köyhyystutkija Maria Ohisalo kirjoittaa Uuden Suomen blogissa tavalla, jota olisin toivonut hänen välttävän, mikäli haluaa olla jatkossa uskottava tutkija. Hän kirjoittaa tutkimatta asiaa pettyneen järjestötoimijan suulla, käyttäen saamiaan arkumentteja ja tarkastamatta niitä itse. Kirjoitus on otsikoitu teemalla Eriskummallinen karkkiraha?
Kirjoitus viittaa Sosiaali- ja terveysministeriön 11.10.2016 julkistamaan 1,1 miljoonan euron erityistuen tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen suunnattuun määrärahaan.

Mikä tässä päätöksessä tutkijan mukaan on eriskummallista? 

Ohisalo pitää kummallisena, että STM on lähtenyt mukaan suoraan köyhäin apuun, eikä rakenteiden kautta kuten aiemmin.
Tämä päätös on kuitenkin looginen jatkumo politiikalle, jota nykyisellä hallituskaudella on harjoitettu ja joka on EU maissa tavanomaista. yli 100 kansanedustajaa kannattaa lakialoitetta, jolla yritykset ja julkiset toimijat velvoitettaisiin luovuttamaan myyntiin kelpaamaton, syömäkelpoinen ruoka hyväntekeväisyyteen. Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet kuusi ensimmäisen kauden kansanedustajaa: Ilmari Nurminen (sd.), Tiina Elovaara (ps.), Kai Mykkänen (kok.), Emma Kari (vihr.), Hanna Sarkkinen (vas.) ja Katri Kulmuni (kesk.). Lakialoitteeseen on otettu mallia Ranskasta, missä vastaava lakimuutos toteutettiin viime vuonna. Suomessa lakiin ei kuitenkaan liittyisi Ranskan tapaan rahallisia sanktioita.

Valtiovarainvaliokunta päätti antaa avustusta ruoka-aputoimijoille. Päätöksen perusteena oli nimenomaan tukea järjestötoimijoita kehittymään tasolle, jossa velvoittavan lain lisäksi järjestöt kykenevät täyttämään Eviran vaatimukset elintarvikkeen hyvän laadun ylläpitämiseksi. Hyötyjä on ensisijassa ruoan saaja eli yksityinen vähävarainen ihminen.
Ohisalo viittaa, että suuria toimijoita ruoan jakajina ovat esimerkiksi Sininauhaliitto ja ViaDia. Pelkästään ViaDia:lla on lähes 70 aktiivista toimipistettä eri puolilla maata ja vuoden 2015 aikana se jakoi pisteistään esimerkiksi 149 163 ateriaa ja yhteensä 1 040 150 kiloa ruokaa.
Ohisalon pitäisi kirjoittaessaan ymmärtää, että Viadia oli yksi hakija niiden joukossa jotka eivät menestyneet hakemuksessa.Viadian keskeinen vaikuttaja otti yhteyttä 11.10.2016 allekirjoittaneeseen ja kysyi perusteita, miksi avustus myönnettiin Samarialle. Viestissään hän viittaa antavansa asian tutkivan journalismin käsiin. Miksi tutkija viittaa kirjoituksessaan Viadiaan? Mistä hän tietää että Sininauhaliito ja Viadia ovat olleet 75 hakijan joukossa? Tietääkö Ohisalo verratessaan Samariaa näihin toimijoihin, että Samaria rf on Sininauhaliiton jäsenyhdistys, yksi suurimmista. Suurempi kuin Sininauhaliitto ja Viadia yhteensä. Samarian toiminnanjohtaja ja tämän blogin kirjoittaja on Sininauhaliiton entinen talouspäällikkö. Sininauhaliitto otti yhteyttä Samarian varatoiminnanjohtajaan Päivi Valkoniemeen keväällä ja ehdotti että Samaria tulisi mukaan hakemaan rahoitusta Sininauhaliiton ja Viadian ”kimppaan”. Koska tiedämme että Viadia on Suomen vapaakirkon avustusjärjestö ja Sininauhaliiton jäsenyhdistyksistä monet saavat huomattavia avustuksia toimintaansa RAY:n tai muun julkisen rahoituksen piiristä, emme nähneet mitään sisällöllistä syytä olla mukana tämän kaltaisessa joukossa, jotka ovat järjestöinä hyvävoimaisia ja joiden takana on suuria toimijoita tai kirkkokuntia. Näimme tarpeelliseksi olla mukana auttamassa niitä toimijoita, jotka jakavat ruohonjuuritasolla ruokaa merkittäviä määriä, ilman taustatukea tai rahoitusta. Nämä järjestöt olivat itse järjestäytymässä Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry:ksi. Halusimme antaa heille leveämmät hartiat hakuprosessiin ja otimme heidän hakukokonaisuudestaan vastuun.
Samalla haluan lausua mitä parhaimmat kiitokset ja kannustukset sekä Sininauhaliiton että Viadian tekemälle työlle. En halua pienimmässäkään määrin halveksua heidän tekemäänsä työtä.
Tutkijan mukaan Samaria on yksi 171 hänen tutkimuksessa olevasta toimijasta. Se on enemmän kuin mikään yksittäinen toimija on saanut koskaan Suomen historiassa, hän toteaa sekä kertoo, että”Samaria group tekee kristilliseltä arvopohjalta laadukasta syrjäytymistä ehkäisevää ja terveyttä edistävää päihdehoitotyötä”.
Tutkijan pitää kuitenkin ymmärtää, että Samarian johtamassa hakukokonaisuudessa on kattava osa tutkijan perinteisistä järjestötoimijoista, muun muassa 2013 tutkimuksessa mainitut Veikko ja Lahja Hurstin yhdistys, Operaatio Ruokakassi, HyväArki ry sekä 16 muuta järjestöä, joiden työ tunnustetaan. 765.000 euroa jaettuna 20 järjestöllä ja kahdella (2) vuodella 2016 ja 2017 tarkoittaa keskimäärin 19.125 euroa per järjestö per toimintavuosi. Jos raha olisi jaettu Ohinsalon mainitsemalla 300 taholle, olisi jokainen saanut 1275 euroa vuodessa. Tavoitellut 11 kylmäkuljetusautoa olisivat jääneet hankkimatta. Nyt rahalla saadaan käytetyt toimivat autot. Samaria on lähes 50 vuotta vanha sosiaalilähetysjärjestö, jonka työ on laajasti tunnustettua. Jaamme ruokaa myös laajasti monilla paikkakunnilla ja haluamme tukea prosessissa nimenomaan pieniä toimijoita.

Tutkija viittaa myös kristilliseen arvopohjaan. Todetessaan tämän erikseen kirjoituksessa, ilmeisesti tarkoitushakuisesti, Vihreiden varapuheenjohtaja Ohisalo tietää hyvin oman tutkimusaineistonsa perusteella, että lähes kaikilla ruoka-apujärjestöillä tausta on kristillinen. Myös tutkijan aiemmin mainitsemilla Sininauhaliitolla ja Viadialla.

Hän myös kysyy, miksi raha jaettiin näin pienelle joukolle, kun ruoka-apua jakavia toimijoita on satoja? Niin kuin aina, kyse oli julkisesta hakumenettelystä, jossa joku saa rahaa ja toinen ei. Koskaan sellainen taho, tutkijan viittaamat sadat tahot, jotka eivät hakeneet lainkaan, eivät voi sitä myöskään saada. Hakijoiden joukosta THL arvioinneissa hankkeet on arvioitu joko suositelluksi tai erityismaininnan saaneiksi. Jotta suoran avun mahdollisimman kattava jakautuminen valtakunnallisesti toteutuisi ja pienet, mutta vaikuttavat toimijat tulisivat huomioitua, valinta on kohdistunut perinteisiin ruoka-apuyhdistyksiin Samarian kautta..
Tutkijan mukaan suurempi kysymys on kuitenkin se, miksi raha jaettiin Samarialle eikä Viadialle. Hän viittaa toiminnan vaikuttavuuteen. Viittaan Viadian yhteydenottoon allekirjoittaneeseen, sekä viittaukseen, jossa he etsivät asialle tutkivan journalistin. Syy miksi he eivät saaneet, ei ole tiedossani, mutta sivistynyt arvaukseni on että heidän hakemuksensa oli Sininauhaliiton kanssa laaja ja siellä oli mukana järjestöjä jotka saavat jo yhteiskunnan rahaa merkittävästi. Apu ei siten kohdistunut niihin järjestöihin joissa hyöty rahoituksesta todentuu parhaiten. Viadia on verraten uusi järjestö, josta tiedän paljon. En halua arvioida heitä ikävässä valossa, mutta korostan että Samaria on vaikuttava toimija Suomessa ja Eestissä yli 100 työntekijän ja 100 vapaaehtoistyöntekijän voimin. Sen luottoluokitus Rating on A ja se on arvioitu monissa suurissa hakukokonaisuuksissa uskottavaksi toimijaksi jo lähes 50 vuoden ajan.

Kaikkein hankalin on tutkijan kehittelemä salaliittoteoria, jossa häneltä jää näkemättä sama minkä THL ja STM ovat nähneet. Tutkija pohtii Takaisin Elämään ry:n, Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry:n, kansanedustaja Mika Niikon (Ps) ja Ruoka-apu Yhdistysten Liiton suhdetta. Hän viittaa siihen, että Havia on ollut häneen yhteydessä syksyllä 2015. Myöskin Takaisin Elämään ry:n varatoiminnanjohtajan Sami Niikon nimi vilahtaa tekstissä. Perusajatus lienee että Perussuomalaisten Mika Niikko on ollut keskeisessä roolissa jakaessaan rahaa eduskunnasta.
Itse tutustuin Mika Niikkoon sekä Nina Haviaan ehkä vuonna 2003, kun Sininauhaliiton talouspäällikkönä menin vierailemaan jäsenjärjestö Takaisin Elämään ry:n. Tämä erikoisnuorisotyötä Vantaalla tekevä järjestö on auttanut silloisen toiminnanjohtajan Mika Niikon kaudella satoja nuoria takaisin elämään ja jakanut ruokaa viimeisen 15 vuoden aikana rekka-autolasteittain. Nina Havia teki järjestössä vankilatyötä. Mika Niikko valittiin kansanedustajaksi, jolloin hän lopetti työnsä Takaisin Elämään ry:ssä 2012 alkaen. Nina Havia toimii järjestössä toiminnanjohtajana ja Sami Niikko oppisopimuskoulutuksessa tittelillä "varatoiminnanjohtaja". Kyse on siis kansanedustaja Mika Niikon perustamasta järjestöstä, joka on hänen ponnahduslautansa ja ikkuna nuorten hädälle ja syrjäytymiselle.

Heikki Hursti käytti 11.10.2016 puheenvuoron, jossa totesi poliitikkojen käyneen kaiken kansan itsenäisyyspäiväjuhlilla lupaamassa rahaa vuosikymmenet. Ensimmäisen kerran tämä hallitus lunasti lupauksensa. Kyse on politiikasta, kun tällaisia rahoja jaetaan. Näinkin pieneen rahaan vaaditaan poliittista tahtoa pitkäkestoisesti. Perussuomalaiset tekivät asiassa aloitteen ja lopullisen rahoituspäätöksen on tehnyt tarkan STM:n ja THL:n arvion jälkeen ministeri Rehula (kesk.).

Tutkija viittaa myös Samarian omaan lehteen, joka ilmestyi viikkoa ennen päätöstä sekä STM:n tiedotetta, josta löytyy Mika Niikon haastattelu, jossa rahaa luvataan ruoka-aputoimijoille sekä Samarian tiedote päätöksestä.
Jälleen on syytä tutkijalle ja lukijoille viitata Viadian yhteydenottoon. Viadiasta tutkijan yhteyshenkilö soitti toimittajallemme ja tiedusteli milloin artikkeli on kirjoitettu. Kyseisessä Mika Niikon haastattelussa, hän itse kertoo esimerkkeinä järjestöjen tukemisesta, että hallitus myönsi äskettäin ruoka-apua jakaville järjestöille 800 000 euroa ja vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaan 300 000 euroa. Hän viittaa tässä Valtiovarainvaliokunnan 2015 tekemään päätökseen. Päätöshän oli tehty jo poliittisella puolella edellisenä vuonna. Se kuka avun sai selvisi Samarialle syyskuussa. Lehti ilmestyi tarkkaan ottaen samaan aikaan kun päätös julkistettiin.

Lopuksi tutkija Ohisalo, joka tässä blogissaan varmuudella on myös Vihreiden varapuheenjohtaja,  puhuu sosiaalipolitiikasta ja kertoo että sosiaalityöntekijöitä olisi tällä rahalla saatu 15-20 henkilöä. Tutkija voi hyvin keskustella sosiaalipolitiikasta. Siinä on erilaisia mielipiteitä. Järjestönäkökulmasta katsoen tutkija ei tunne järjestöjen kokonaisvaltaista tapaa auttaa riittävästi. Sosiaalityöntekijöiden lisääminen tällä ”karkkirahalla” tuntuu hyvin erikoiselta ehdotukselta, etenkin kun se kohdistuisi muutamiin yksilöihin, toisin kuin 970.000 kassia ruokaa helpottamaan vaikkapa lapsiperheen arkea. Sitä paitsi rahalla olisi saanut sossut yhdeksi vuodeksi, sillä kyse oli kertarahasta. Järjestöt kohtaavat asiakkaat hyvinkin kokonaisvaltaisesti ja autamisjärjestelmien kirjo ulottuu myös ilta- ja yöaikaan virastoaikoina toimivien sosiaalityöntekijöiden sijaan.

Ismo Valkoniemi

21.6.2016

Lyhyt enkelioppi Raamatun mukaan

Harva teologi on ryhtynyt vakavissaan pohtimaan sitä, miten kuvaisimme tarkemmin enkeleitä ja heidän olemustaan sekä toimintatapoja. Tuomas Akvinolainen (1225 – 1274) oli italialainen katolinen filosofi ja teologi. Hänen ajattelunsa tomismi toimii edelleen katolisen kirkon teologian ja etiikan perustana. Tuomas Akvinolaisen teologian yksi erityisteema oli enkelioppi. Hän sai lisänimen doctor angelicus eli enkeliopettaja. Toki viime aikoina on julkaistu kristillisiä kirjojakin aiheesta, mutta itse en ole ehtinyt näihin perehtymään.
Olen lukenut Akvinolaisen enkelioppia ja poiminut siitä pohja-ajatuksia tähän artikkeliin, sekä lisännyt sellaisia kohtia joita olen asiaa pohtiessani itse havainnut Raamatun teksteistä. Näin katsoen syntyi mielenkiintoinen ja itselleni osin tunteita herättävä lyhyt kuvaus enkeleistä Raamatun mukaan.

Enkeleiden olemus


Sana enkeli (kreikaksi: ἄγγελος / angelos, latinaksi: angelus, venäjäksi: aнгел / angel) merkitsee sanansaattajaa tai lähettiä. Sana ei ilmaise olemusta ja luontoa, vaan virkaa ja tehtävää.
Tuomas Akvinolainen lähti siitä, että enkelit ovat itsenäisiä henkiolentoja, joilla on ymmärrys, tunteet ja tahto. Enkeleistä käytetään Raamatussa joskus myös nimitystä Jumalan pojat, silti enkelillä ei ole välttämättä henkiolentoina sukupuolta, sillä he eivät synnytä uusia enkeleitä eivätkä mene avioon (Matt.22:30). Jumala, joka on Henki loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen.

Enkelit, jotka kuuluvat pääasiassa näkymättömään eli hengelliseen maailmaan, luotiin ennen ihmistä (1.Moos.1:1). Jumalalle, eikä toisilleen, enkelit eivät ole näkymättömiä (Hebr. 4:12). Ne ovat persoonallisia ja kuolemattomia, kuten kaikki Jumalan luoma. Näin on myös ihmisen sielu, johon Jumala puhalsi henkensä (1. Moos. 2:7). Niille kuvatut siivet ovat väistämättä symboliset. Henkiolento ei tarvitse siipiä lentääkseen. Ruumiittomina enkeleillä ei ole mitään tarpeita, eivätkä he vanhene tai kuole.

Jumalan ei ole luonut vain yhdenlaisia enkeleitä. Raamatusta voimme löytää ainakin kahdenlaisia enkeleitä, Serafeja ja Kerubeja:
1. Serafit (kreikaksi: Σεραφείμ / serafeim) (Jes.6:2). Serafit kuvataan Raamatussa kuusisiipisiksi olennoiksi, jotka kahdella siivellä peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. Serafit ovat kaikkein lähinnä Jumalaa ja niiden tarkoitus on ylistää häntä. Luultavasti hekin joutuvat peittämään kasvonsa Jumalan edessä, siksi heillä on tätä varten lisäsiivet. Serafit lämmittävät ja sytyttävät (kirjaimellisesti serafi tarkoittaa tulista).
2. Kerubit (kreikaksi: Χερουβείμ / kherubeim) (1.Moos.3:24). Kerubit kuvataan Raamatussa (Hes.1:5-12) muun muassa "... ihmisen muotoisiksi, nelisiipisiksi olennoiksi, joilla oli kuin ihmisen kasvot, mutta oikealla puolella oli leijonan kasvot ja vasemmalla härän ja vielä niillä oli kotkan kasvot". Kerubit ovat pyhien paikkojen vartijoita ja Jumalan ilmestymisen ja läsnäolon vertauskuvia. Kerubit ovat täynnä tietoa ja viisautta.

Lisäksi voimme hahmottaa ylienkeleitä ja enkeleitä:
1. Ylienkelit (kreikaksi: Αρχάγγελοι / archangeloi) (1.Tess.4:6) (aikaisempi nimitys arkkienkeli) toimivat valppaina vartijoina ja johtavat enkeliarmeijoiden joukkoja. Heitä on ainakin kanonisoidussa Raamatussa Mikael ja Gabriel sekä deuterokanonisen Tobitin kirjan luvuissa 3 – 12 mainittu Rafael. Langennut Lucifer oli yksi heistä. Apofkryfikirjoista löytyy lisäksi useita muita nimettyjä enkeleitä.
Ylienkeli Mikaelille on annettu Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa nimi Herran sotajoukon päällikkö (Joos. 5), kreikaksi arkistrategos eli enkelien komentaja taistelussa langenneita enkeleitä vastaan. (Dan. 10:13). ”Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua.” (Dan.10:21. ”Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael.” (Dan.12:1). ”Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana.” (Juud.1:9). ”Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan.”
Gabrielista, jonka nimi tarkoittaa Jumalan mies sekä Jumala on voimani, vanhassa testamentissa kertoo profeetta Daniel (Dan. 8:15-19; Dan.9:21-27) sekä Uudessa testamentissa Luukkaan evenkeliumissa, jossa Gabriel toi sanoman sekä Johannes Kastajasta, että ilosanoman syntyvästä messiaasta (Luuk. 1:5-25; Luuk. 1:26-38; Luuk.1:19).
2. Enkelit (krekaksi: Άγγελοι / angeloi) (1.Piet.3:22 / Room.8:38) ovat lähettiläitä.

Kaikki enkelit ovat älykkäämpiä kuin ihmiset, mutta eivät tiedä yhtä paljon kuin Jumala (Matt. 24:36). Tämä käy ilmi muun muassa 2. Pietarin kirjeen 2. luvun jakeista 10-11: ” -- varsinkin niiden, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. Nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset eivät kaihda herjaamasta henkivaltojakaan, vaikka edes enkelit, joilla on enemmän voimaa ja valtaa, eivät Herran edessä niitä herjaa ja tuomitse.” Akvinolaisen mukaan ylemmät enkelit voivat saattaa alempien tietoon asioita, joita he eivät tienneet.  Vain Jumala voi tietää mitä luotu ajattelee, elleivät he ilmaise sitä. Enkelit voivat ilmaista sille ajatuksensa kenelle haluavat, käyttämättä ääntä tai puhetta – ikään kuin ajatuksena.  Näin ollen viestintä on ihmisen fyysisten aistien ulottumattomissa.

Langenneet enkelit


Raamatussa kerrotaan myös langenneesta enkelistä, Saatanasta. Ilmestyskirjan 12. luvun viiteen ensimmäiseen jakeeseen sisältyy eräänlainen Saatanan minihistoria. Tämän mukaan Saatanan langetessa muitakin enkeleitä liittyi häneen. Pahuuden alkuna oli vallanhalu ja tottelemattomuus Jumalan suunnitelmia kohtaan. Eräänlainen sairastuminen ylemmyyteen. Saatanalle on annettu erilaisia nimiä: muun muassa Lucifer, Perkele, Belsebub (suomeksi ’kärpästen herra’ eli ’saastan herra’), Paholainen, Kiusaaja.

Akvinolaisen mukaan enkeleitä voidaan arvioida myös langenneiden enkeleiden kautta, joiden mukaan ottaminen laajentaa ymmärrystämme enkeleiden kyvyistä. Akvinolaisen mielestä on selvää, ettei Jumala ei ole luonut sellaista oliota kuin demoni, vaan nämä ihmisiä kiusaavat voimat ovat jaloon tehtävään luotuja enkeleitä, jotka nousivat kapinaan enkeliruhtinas Luciferin johdolla (Ilm. 12:12; Jaak. 2:19). Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 8. luvun jakeissa 28-29, kun pahat henget kiusasivat miestä, on ymmärrettävä näiden ”saastaisten” tai ”pahojen henkien” tarkoittavan taivaasta karkotettua enkelten joukkoa. "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?" He anovat Jeesukselta lupaa saada jäädä sille seudulle, jos Jeesus käskee heidän lähteä miehestä. He pyytävät, että voisivat päästä edes sikalaumaan. Näin myös tapahtui.

Ei ainoastaan Jeesus nuhtele näitä langenneita enkeleitä, vaan myös Jumalan joukoissa vaikuttavat enkelit. He tekevät tämän Herran nimessä, kuten myös kristitynkin tulisi tehdä. ”Mutta Herran enkeli sanoi Saatanalle: "Herra nuhtelee sinua, Saatana! Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta! Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle?” (Sak. 3:2). ”Ei edes arkkienkeli Miikael rohjennut tehdä tätä omissa nimissään, kuinka siis kukaan ihminen tekisi niin. Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: "Nuhdelkoon Herra sinua!" (Juud. 1:9).

Luciferin taidollisuudesta esimerkkinä voidaan käyttää hänen Paratiisissa käymäänsä keskustelua Eevan kanssa, jonka seurauksena Eeva ja Aadam olivat tottelemattomia Jumalalle (1. Moos. 3: 1-6). Tällainen tapahtuma oli ikävä tappio Jumalan enkeleille. Tämän me voisimme päätellä tilanteesta, johon apostoli Pietari viittaa sanomalla, että Jumalan enkelit haluavat myös olla osallisia Kristuksen sovitustyöstä, edes siten että he saavat katsoa häntä. ”Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen”. (1. Piet. 1:12).

Kykyjä ja ominaisuuksia

Lisäksi heillä on kykyjä, joita ihmisillä ei ole. Yksi näistä on kyky vaikuttaa tahdon voimalla aineellisten kappaleiden liikkeisiin. Esimerkiksi Sodoman ja Gomorran tuhot olivat näkyvässä muodossa olevan enkelin toimeenpanemia (1. Moos. 19:21). Myöskin Ilmestyskirjan 7. luku kertoo, että enkelit pitävät kiinni maan neljää tuulta ja eivät vahingoita maata ennen määrättyä aikaa. Enkelit ovat myös Jumalan käskyjen toimeenpanijoita, antaen käskyt torvilla, joka on kuvainnollinen merkinantoväline liikkeelle lähdön merkistä. Tällainen merkinanto tapa on myös ihmisten taisteluissa ollut käytössä menneinä vuosisatoina.  Toisin sanoen, niin hyvät kuin langenneet enkelit voivat halutessaan vaikuttaa aineelliseen maailmaan, mutta langenneille enkeleille Jumala on asettanut liikkumatilan rajat. Enkelit, palvellessaan Jumalaa, esiintyvät usein maailman ja erityisesti ihmisten tukemisen välikappaleina. Sodoman ja Gomorran tapahtumien lisäksi enkelit hävittivät rutolla suuren joukon Israelin asukkaita (2.Sam.24:15-17), kuohuttivat vettä Jerusalemissa ja antoivat sille parantavan voiman (Joh.5:4). Toisille enkeleille Jumala on uskonut kokonaisten yhteiskuntien – kaupunkien, alueitten ja valtakuntien – suojelemisen (Dan.10-12 luvut). Toisille on uskottu huolehtiminen yksityisistä ihmisistä. Näitä nimitetään usein suojelusenkeleiksi (Matt.18:10).

Keskenään enkelit kommunikoivat ilman estettä niin, että toinen heti käsittää ajatuksen, jonka toinen tahtoo ilmaista. Tätä enkelten kykyä ilmaista ajatuksiaan sanotaan metaforisesti enkelten kieleksi. Se on lähellä rukouksen kieltä, koska Ilmestyskirjan mukaan enkelille annettiin tehtävä koota rukoukset rukouksen maljaan suitsutettavaksi Jumalalle (Ilm. 8:2). Rukouksen kuuleminen voidaan päätellä myös monista muista kohdista, kuten esimerkiksi tapauksesta, jossa Pietari oli vankeudessa ja seurakunta rukoili hänen puolestaan lakkaamatta. Tällöin enkeli saapui Pietarin luokse ja vapautti hänet kahleista ja auenneiden vankilanporttien läpi. (Apt. 12: 5-10). On myös mahdollista, että enkeli on saanut käskyn ylienkeliltä tai itse Jumalalta.

Enkeleiden määrä ja käynnissä oleva taistelu

Ilmestyskirjan 5. luvun jakeen 11. mukaan enkeleitä on lukematon määrä, mutta määrä joka tämän jälkeen ilmoitetaan, on 101 miljoonaa. Sen tarkoitus lienee kuvata valtaisaa määrää.
Enkeleiden ja langenneiden enkelien välillä on sotatila. He ovat jatkuvassa taistelutilanteessa, joskin he välttävät kohtaamisia ja avointa konfliktia kaikin tavoin, sillä molemmat joukot ovat alisteisia omille ylipäälliköilleen. Suuri taistelu on vasta edessäpäin ja siksi yhteydenotot ovat pienempiä ja liittyvät lähinnä ihmisten suojeluun. Silloin kun Jeesus pidätettiin Getsemanen puutarhassa, Pietari tarttui miekkaan. Jeesus antoi ymmärtää Pietarille, että tilanne on hallinnassa. Hän vastaa Pietarille ympärillä vaikuttavien enkelijoukkojen vahvuuden, joka olisi tähän konfliktiin lähetetty heti, jos Jeesus olisi pyytänyt apua. ”Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa enkeleitä ja enemmänkin” (Matt. 26:53). Legioona oli suurin roomalainen joukko-osasto, vahvuudeltaan 6000 miestä. Näin ollen 12 legioonaa olisi tarkoittanut 72 000 enkeliä ja mahdollisesti enemmänkin. Voimaa oli siis tarjolla, mutta vapaaehtoisesti veriuhriksi suostunut Karitsa, oli valinnut toisen tien. Oikeastaan tilanteen ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää kristinuskon kannalta. Jos yksi enkeli kykeni laittamaan toimeen Sodoman ja Gomorran tuhot, minkälainen voima olisikaan ollut 72.000 enkelillä. Tällaisen sotajoukon edessä Kristus antautui ristille.

Kommunikatiivinen tehtävä

Ylemmillä enkeleillä on kolmenlaisia kommunikatiivisia tehtäviä. Suhteessa Jumalaan he voivat ilmaista kunnioitusta ja palvontaa sekä kysyä neuvoa Jumalalta. Suhteessa alempiin enkeleihin he voivat valaista niiden mieltä. Lisäksi he voivat ilmaista ihmisille asioita, joita Jumala tahtoo niiden ilmaisevan. Enkelit ilmoittivat Vanhassa Testamentissa Jumalan tahdon Aabrahamille (1.Moos.22:15-18), Lootille (1.Moos.19:12-13) ja Danielille (Dan.9:22). Uudessa Testamentissa Sakariaalle (Luuk.1:13), Marialle (Luuk.1:26-38), yrttien tuojille (Matt.28:5-7) ja apostoleille (Apt.1:10-11).

21.6.2016 Ismo Valkoniemi