Siirry pääsisältöön

Vastine tutkija Maria OhisalolleEriskummallinen kirjoitus tutkijalta

Köyhyystutkija Maria Ohisalo kirjoittaa Uuden Suomen blogissa tavalla, jota olisin toivonut hänen välttävän, mikäli haluaa olla jatkossa uskottava tutkija. Hän kirjoittaa tutkimatta asiaa pettyneen järjestötoimijan suulla, käyttäen saamiaan arkumentteja ja tarkastamatta niitä itse. Kirjoitus on otsikoitu teemalla Eriskummallinen karkkiraha?
Kirjoitus viittaa Sosiaali- ja terveysministeriön 11.10.2016 julkistamaan 1,1 miljoonan euron erityistuen tarpeessa olevien ihmisten auttamiseen suunnattuun määrärahaan.

Mikä tässä päätöksessä tutkijan mukaan on eriskummallista? 

Ohisalo pitää kummallisena, että STM on lähtenyt mukaan suoraan köyhäin apuun, eikä rakenteiden kautta kuten aiemmin.
Tämä päätös on kuitenkin looginen jatkumo politiikalle, jota nykyisellä hallituskaudella on harjoitettu ja joka on EU maissa tavanomaista. yli 100 kansanedustajaa kannattaa lakialoitetta, jolla yritykset ja julkiset toimijat velvoitettaisiin luovuttamaan myyntiin kelpaamaton, syömäkelpoinen ruoka hyväntekeväisyyteen. Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet kuusi ensimmäisen kauden kansanedustajaa: Ilmari Nurminen (sd.), Tiina Elovaara (ps.), Kai Mykkänen (kok.), Emma Kari (vihr.), Hanna Sarkkinen (vas.) ja Katri Kulmuni (kesk.). Lakialoitteeseen on otettu mallia Ranskasta, missä vastaava lakimuutos toteutettiin viime vuonna. Suomessa lakiin ei kuitenkaan liittyisi Ranskan tapaan rahallisia sanktioita.

Valtiovarainvaliokunta päätti antaa avustusta ruoka-aputoimijoille. Päätöksen perusteena oli nimenomaan tukea järjestötoimijoita kehittymään tasolle, jossa velvoittavan lain lisäksi järjestöt kykenevät täyttämään Eviran vaatimukset elintarvikkeen hyvän laadun ylläpitämiseksi. Hyötyjä on ensisijassa ruoan saaja eli yksityinen vähävarainen ihminen.
Ohisalo viittaa, että suuria toimijoita ruoan jakajina ovat esimerkiksi Sininauhaliitto ja ViaDia. Pelkästään ViaDia:lla on lähes 70 aktiivista toimipistettä eri puolilla maata ja vuoden 2015 aikana se jakoi pisteistään esimerkiksi 149 163 ateriaa ja yhteensä 1 040 150 kiloa ruokaa.
Ohisalon pitäisi kirjoittaessaan ymmärtää, että Viadia oli yksi hakija niiden joukossa jotka eivät menestyneet hakemuksessa.Viadian keskeinen vaikuttaja otti yhteyttä 11.10.2016 allekirjoittaneeseen ja kysyi perusteita, miksi avustus myönnettiin Samarialle. Viestissään hän viittaa antavansa asian tutkivan journalismin käsiin. Miksi tutkija viittaa kirjoituksessaan Viadiaan? Mistä hän tietää että Sininauhaliito ja Viadia ovat olleet 75 hakijan joukossa? Tietääkö Ohisalo verratessaan Samariaa näihin toimijoihin, että Samaria rf on Sininauhaliiton jäsenyhdistys, yksi suurimmista. Suurempi kuin Sininauhaliitto ja Viadia yhteensä. Samarian toiminnanjohtaja ja tämän blogin kirjoittaja on Sininauhaliiton entinen talouspäällikkö. Sininauhaliitto otti yhteyttä Samarian varatoiminnanjohtajaan Päivi Valkoniemeen keväällä ja ehdotti että Samaria tulisi mukaan hakemaan rahoitusta Sininauhaliiton ja Viadian ”kimppaan”. Koska tiedämme että Viadia on Suomen vapaakirkon avustusjärjestö ja Sininauhaliiton jäsenyhdistyksistä monet saavat huomattavia avustuksia toimintaansa RAY:n tai muun julkisen rahoituksen piiristä, emme nähneet mitään sisällöllistä syytä olla mukana tämän kaltaisessa joukossa, jotka ovat järjestöinä hyvävoimaisia ja joiden takana on suuria toimijoita tai kirkkokuntia. Näimme tarpeelliseksi olla mukana auttamassa niitä toimijoita, jotka jakavat ruohonjuuritasolla ruokaa merkittäviä määriä, ilman taustatukea tai rahoitusta. Nämä järjestöt olivat itse järjestäytymässä Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry:ksi. Halusimme antaa heille leveämmät hartiat hakuprosessiin ja otimme heidän hakukokonaisuudestaan vastuun.
Samalla haluan lausua mitä parhaimmat kiitokset ja kannustukset sekä Sininauhaliiton että Viadian tekemälle työlle. En halua pienimmässäkään määrin halveksua heidän tekemäänsä työtä.
Tutkijan mukaan Samaria on yksi 171 hänen tutkimuksessa olevasta toimijasta. Se on enemmän kuin mikään yksittäinen toimija on saanut koskaan Suomen historiassa, hän toteaa sekä kertoo, että”Samaria group tekee kristilliseltä arvopohjalta laadukasta syrjäytymistä ehkäisevää ja terveyttä edistävää päihdehoitotyötä”.
Tutkijan pitää kuitenkin ymmärtää, että Samarian johtamassa hakukokonaisuudessa on kattava osa tutkijan perinteisistä järjestötoimijoista, muun muassa 2013 tutkimuksessa mainitut Veikko ja Lahja Hurstin yhdistys, Operaatio Ruokakassi, HyväArki ry sekä 16 muuta järjestöä, joiden työ tunnustetaan. 765.000 euroa jaettuna 20 järjestöllä ja kahdella (2) vuodella 2016 ja 2017 tarkoittaa keskimäärin 19.125 euroa per järjestö per toimintavuosi. Jos raha olisi jaettu Ohinsalon mainitsemalla 300 taholle, olisi jokainen saanut 1275 euroa vuodessa. Tavoitellut 11 kylmäkuljetusautoa olisivat jääneet hankkimatta. Nyt rahalla saadaan käytetyt toimivat autot. Samaria on lähes 50 vuotta vanha sosiaalilähetysjärjestö, jonka työ on laajasti tunnustettua. Jaamme ruokaa myös laajasti monilla paikkakunnilla ja haluamme tukea prosessissa nimenomaan pieniä toimijoita.

Tutkija viittaa myös kristilliseen arvopohjaan. Todetessaan tämän erikseen kirjoituksessa, ilmeisesti tarkoitushakuisesti, Vihreiden varapuheenjohtaja Ohisalo tietää hyvin oman tutkimusaineistonsa perusteella, että lähes kaikilla ruoka-apujärjestöillä tausta on kristillinen. Myös tutkijan aiemmin mainitsemilla Sininauhaliitolla ja Viadialla.

Hän myös kysyy, miksi raha jaettiin näin pienelle joukolle, kun ruoka-apua jakavia toimijoita on satoja? Niin kuin aina, kyse oli julkisesta hakumenettelystä, jossa joku saa rahaa ja toinen ei. Koskaan sellainen taho, tutkijan viittaamat sadat tahot, jotka eivät hakeneet lainkaan, eivät voi sitä myöskään saada. Hakijoiden joukosta THL arvioinneissa hankkeet on arvioitu joko suositelluksi tai erityismaininnan saaneiksi. Jotta suoran avun mahdollisimman kattava jakautuminen valtakunnallisesti toteutuisi ja pienet, mutta vaikuttavat toimijat tulisivat huomioitua, valinta on kohdistunut perinteisiin ruoka-apuyhdistyksiin Samarian kautta..
Tutkijan mukaan suurempi kysymys on kuitenkin se, miksi raha jaettiin Samarialle eikä Viadialle. Hän viittaa toiminnan vaikuttavuuteen. Viittaan Viadian yhteydenottoon allekirjoittaneeseen, sekä viittaukseen, jossa he etsivät asialle tutkivan journalistin. Syy miksi he eivät saaneet, ei ole tiedossani, mutta sivistynyt arvaukseni on että heidän hakemuksensa oli Sininauhaliiton kanssa laaja ja siellä oli mukana järjestöjä jotka saavat jo yhteiskunnan rahaa merkittävästi. Apu ei siten kohdistunut niihin järjestöihin joissa hyöty rahoituksesta todentuu parhaiten. Viadia on verraten uusi järjestö, josta tiedän paljon. En halua arvioida heitä ikävässä valossa, mutta korostan että Samaria on vaikuttava toimija Suomessa ja Eestissä yli 100 työntekijän ja 100 vapaaehtoistyöntekijän voimin. Sen luottoluokitus Rating on A ja se on arvioitu monissa suurissa hakukokonaisuuksissa uskottavaksi toimijaksi jo lähes 50 vuoden ajan.

Kaikkein hankalin on tutkijan kehittelemä salaliittoteoria, jossa häneltä jää näkemättä sama minkä THL ja STM ovat nähneet. Tutkija pohtii Takaisin Elämään ry:n, Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry:n, kansanedustaja Mika Niikon (Ps) ja Ruoka-apu Yhdistysten Liiton suhdetta. Hän viittaa siihen, että Havia on ollut häneen yhteydessä syksyllä 2015. Myöskin Takaisin Elämään ry:n varatoiminnanjohtajan Sami Niikon nimi vilahtaa tekstissä. Perusajatus lienee että Perussuomalaisten Mika Niikko on ollut keskeisessä roolissa jakaessaan rahaa eduskunnasta.
Itse tutustuin Mika Niikkoon sekä Nina Haviaan ehkä vuonna 2003, kun Sininauhaliiton talouspäällikkönä menin vierailemaan jäsenjärjestö Takaisin Elämään ry:n. Tämä erikoisnuorisotyötä Vantaalla tekevä järjestö on auttanut silloisen toiminnanjohtajan Mika Niikon kaudella satoja nuoria takaisin elämään ja jakanut ruokaa viimeisen 15 vuoden aikana rekka-autolasteittain. Nina Havia teki järjestössä vankilatyötä. Mika Niikko valittiin kansanedustajaksi, jolloin hän lopetti työnsä Takaisin Elämään ry:ssä 2012 alkaen. Nina Havia toimii järjestössä toiminnanjohtajana ja Sami Niikko oppisopimuskoulutuksessa tittelillä "varatoiminnanjohtaja". Kyse on siis kansanedustaja Mika Niikon perustamasta järjestöstä, joka on hänen ponnahduslautansa ja ikkuna nuorten hädälle ja syrjäytymiselle.

Heikki Hursti käytti 11.10.2016 puheenvuoron, jossa totesi poliitikkojen käyneen kaiken kansan itsenäisyyspäiväjuhlilla lupaamassa rahaa vuosikymmenet. Ensimmäisen kerran tämä hallitus lunasti lupauksensa. Kyse on politiikasta, kun tällaisia rahoja jaetaan. Näinkin pieneen rahaan vaaditaan poliittista tahtoa pitkäkestoisesti. Perussuomalaiset tekivät asiassa aloitteen ja lopullisen rahoituspäätöksen on tehnyt tarkan STM:n ja THL:n arvion jälkeen ministeri Rehula (kesk.).

Tutkija viittaa myös Samarian omaan lehteen, joka ilmestyi viikkoa ennen päätöstä sekä STM:n tiedotetta, josta löytyy Mika Niikon haastattelu, jossa rahaa luvataan ruoka-aputoimijoille sekä Samarian tiedote päätöksestä.
Jälleen on syytä tutkijalle ja lukijoille viitata Viadian yhteydenottoon. Viadiasta tutkijan yhteyshenkilö soitti toimittajallemme ja tiedusteli milloin artikkeli on kirjoitettu. Kyseisessä Mika Niikon haastattelussa, hän itse kertoo esimerkkeinä järjestöjen tukemisesta, että hallitus myönsi äskettäin ruoka-apua jakaville järjestöille 800 000 euroa ja vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaan 300 000 euroa. Hän viittaa tässä Valtiovarainvaliokunnan 2015 tekemään päätökseen. Päätöshän oli tehty jo poliittisella puolella edellisenä vuonna. Se kuka avun sai selvisi Samarialle syyskuussa. Lehti ilmestyi tarkkaan ottaen samaan aikaan kun päätös julkistettiin.

Lopuksi tutkija Ohisalo, joka tässä blogissaan varmuudella on myös Vihreiden varapuheenjohtaja,  puhuu sosiaalipolitiikasta ja kertoo että sosiaalityöntekijöitä olisi tällä rahalla saatu 15-20 henkilöä. Tutkija voi hyvin keskustella sosiaalipolitiikasta. Siinä on erilaisia mielipiteitä. Järjestönäkökulmasta katsoen tutkija ei tunne järjestöjen kokonaisvaltaista tapaa auttaa riittävästi. Sosiaalityöntekijöiden lisääminen tällä ”karkkirahalla” tuntuu hyvin erikoiselta ehdotukselta, etenkin kun se kohdistuisi muutamiin yksilöihin, toisin kuin 970.000 kassia ruokaa helpottamaan vaikkapa lapsiperheen arkea. Sitä paitsi rahalla olisi saanut sossut yhdeksi vuodeksi, sillä kyse oli kertarahasta. Järjestöt kohtaavat asiakkaat hyvinkin kokonaisvaltaisesti ja autamisjärjestelmien kirjo ulottuu myös ilta- ja yöaikaan virastoaikoina toimivien sosiaalityöntekijöiden sijaan.

Ismo Valkoniemi

Kommentit

Anonyymi sanoi…
Samaria rf on suuri toimija, jonka liikevaihto on 2 163 861€ ja liiketoiminnan tulos -242 581 €. On pieniä paikallisia toimijoita, joiden osuus ruuanjakelusta on vain 10% asuinalueensa väestöstä. Tämän kaltaisille toimijoille 10 000€ takaa jopa kahden vuoden toiminnan, mukaan lukien työllistämismahdollisuudet. Kuka olisi rahaa tarvinnut, vai onko Suomeen rakentumassa yksi suuri toimija joka saa rahoitukset ja alkaa hallita leipäjonoja?
Ismo Valkoniemi sanoi…
STM haki suurempia hakukokonaisuuksia, jossa hakijoita on laajasti yhdessä. Tällaisen hankkeen hallinnointi vaatii osaamista. Hankkeessa tulee olemaan julkista kilpailuttamista Hilma-järjestlmän kautta, raportointia, seurantaa, juridiikkaa sekä myöskin vuosien jälkiseuranta. Järjestöt yhdessä pyysivät apua suuremmalta toimijalta, jotta kaikki hankkeeseen liittyvä voidaan hoitaa asianmukaisesti.
Ismo Valkoniemi sanoi…
STM on tehnyt päätöksen rahojen jakautumisesta hankkeen sisällä seuraavalla tavalla: Samaria rf 60.000,-, Humanitäärinen Idän-työ ry 20.000,-, Hyvä Arki ry 47.000,-, Hämeen Mokia ry 30.000,-, Joosua Missio ry 35.000,-, Kaikkien kansojen rukoushuone-yhdistys ry 25.000,-, Korson Ruokapalvelu ry 45.000,-, Luukkaan Pysäkki ry 20.000,-, Lähetyskappelin ruoka-apu ry 45.000,-, Manna-Apu ry 40.000,-, Operaatio Ruokakassi ry 55.000,-, Oulun Rajakyläyhdistys ry 10.000,-, Rakkauden valloittamat ry 5.000,-, Rantakotiyhdistys Kipinä ry 7.000,-, Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry 47.000,-, Takaisin Elämään ry 52.000,-, Uloskutsutut ry 35.000,-, Vaasan ruoka-apu ry 25.000,-, Vantaan Apuraide ry 42.000,-, Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry 80.000,-. Hankkeen hallinnointiin, valvontaan raportointiin ja järjestöjen koulutukseen 2016-207 sekä julkisen kilpailutuksen järjestämiseen 11 auton hankintaa varten ja muihin hankkeen raportointi, seuranta, hallinnointi ja jälkivalvonnan menoihin yhteensä 40.000,-/2 vuotta.

Hakemuksessa mukana olleet ruoka-apujärjestöt työllistävät paikallisesti toiminnassa noin 40 työntekijää. Vapaaehtoistyöntekijöitä on mukana noin 1400. Kirjattu asiakaskontakteja ruoka-avussa hakijoilla on yhteensä 960.000 kpl. Vuosittain jaetaan noin 1 000 000 ruokakassia ja järjestöt tarjoavat veloituksetta tai muodollisella korvauksella 100 000 lämmintä ateriaa. Osa järjestöistä ylläpitää kesäleiritoimintaa, joiden avulla sadat vähävaraiset perheet saavat vaihtelua kesäohjelmaansa.

Samaria jakaa ruokaa viikottain Hämeenlinnan Samariassa, Markkulantie 3 sekä Toivontien yksikössä, Espoon Matinkylässä, Matinkartanontie 16, Helsingissä Mäkelenkatu 2 sekä Porvoossa Asentajantie 12 sekä maitoteollisuuden poistoerät eri järjesöille ja jakopisteisiin Itä-Uudellamaalla.

STM:n teetti kaikista 75 hakemuksesta ulkoisen arvioinnin kesällä 2016 ja siinä Samarian hankekokonaisuus arvioitiin olevan vaikutuksiltaan merkittävin. Rahoitus kohdistuu suoraan ruohonjuuritason toimijoihin ja suureen kattavaan ruoka-apuun.
Anonyymi sanoi…
Kiitos avauksesta. Toki teillä on ollut yhteishakijoita mukana. Toivotan siunausta avustustoiminnalle ja pyydän anteeksi kärkevää kommentointiani.
Anonyymi sanoi…
Olen selvillä tästä STM:n hankkeesta ollut alusta asti, olimme pieni hakija ja autamme n. 25 000 ihmistä vuodessa. Kiitos kun julkaisit nuo saajat, nyt ymmärrän ja toivon muidenkin ymmärtävän.
Anonyymi sanoi…
Taloroskikseemme tulee paljon käyttämättömiä elintarvikkeita, jotka naapurin mukaan ovat Samarialta peräisin. Olisi vielä käyttökelpoista (esim. leipä) jos ei olisi sekoittunut muuhun likaiseen jätteeseen. Keräilen joskus muovipusseissa olevia leipiä ja kuivaan ne ja toimitan tutulle hevosenomistajalle, kun itse ei jotenkin ilkeä käyttää roskissa ollutta, mutta harmittaa, että niin paljon käyttökelpoista ruokaa menee jätteeksi. Jakaako toimijat yhdelle perheelle liikaa tarvikkeita, vai mistä lie kysymys.
Aina on jollakin liikaa ja toisella liian vähän :).
jaskan kaveri sanoi…
Kovastipa täytyy samarialaisten selittää ja puolustella ja jopa tätä nykyhallitusta joka vie koko ajan köyhiltä enemmän ja enemmän kuten meiltä lääkkeitä tarvitsevilta. Huomion kohdistaminen "tutkijaan" ja hänen kommentteihinsa vie tietenkin asian pois aiheesta. Kun tämä "jumalan valittu" Mika Niikko häärää vielä taustalla, viimeinenkin uskoni näitten rahojen oikeudenmukaisesta jakamisesta on mennyt. Se vain nyt on näin.
Anonyymi sanoi…
Ihan hyvä, että selittävät, sillä jopa ruoka-avusta tehdään tänään näemmä politiikkaa. Tutkija olisi voinut tutkia ennen hutkimista. No, nyt se auki kirjoitettu. Hyvä niin.
Anonyymi sanoi…
"STM:n teetti kaikista 75 hakemuksesta ulkoisen arvioinnin kesällä 2016 ja siinä Samarian hankekokonaisuus arvioitiin olevan vaikutuksiltaan merkittävin."

Jaahas, mitenkäs kun HS julkisti tuon THL:n tekemän ulkoisen arvioinnin, ja siellä sanotaan mm. näin ”.. keskinäisen vertailun perusteella voidaan todeta Sininauhaliiton hakemuksen olevan kattavampi ja hyödyntävän rahoitusta kokonaisvaltaisesti paremmin. Toiminta kattaa laajemman alueen, vahvistaa jo olemassa olevia rakenteita sekä kehittää ruoka-avun ohella pidempiaikaisia vaikutuksia tuottavaa toimintaa.”

HS: "Arvioinnin mukaan Sininauhaliiton hakemus on THL:n asiantuntijoiden mielestä huomattavasti parempi kuin Samarian. Asiakirjan mukaan Sininauhaliiton hakemus kattaa 100 paikkakuntaa ympäri Suomen ja tavoittaa 40000 ihmistä. Samarian hanke taas tavoittaa 40 paikkakuntaa, ja tavoitettujen ihmisten määrää ei kerrota."

Samaria ohitti sininauhan nimenomaan STM:n poliittisessa arvioinnissa, ei suinkaan tuossa ulkoisessa...

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Puhdasoppisuus: Kaste

Viime aikojen keskustelu oikeasta opista tai puhdasoppisuudesta voidaan karkeasti kytkeä kahteen pääteemaan, kristilliseen kastekäsitykseen sekä avioliittokäsitykseen. Näiden kahden opilliset tulkinnat jakavat mielipiteitä länsimaisessa kristillisyydessä. Oppi kasteesta on jakanut kristikansaa jo hyvinkin 2000-vuotta ja keskustelu on jo jäsentynyttä ja sivistynyttä. Avioliittokäsitys on repivää ja hajottavaa. Käsittelen kirjoituksessani kastetta ja myöhemmin otan käsittelyyn avioliiton.

KASTEKÄSITYS

Aivan juuri päättyneiden luterilaisten ja helluntailaisten oppikeskustelujen loppupäätelmä kasteteologiasta oli, että helluntailaisen näkemyksen mukaan sylilapsen kaste ei ole oikea kaste, eivätkä luterilaiset hyväksy lapsena kastetun uudelleen kastamista. Luterilaiset hyväksyvät vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen toimitetun kristillisen kasteen eli myös helluntailaisten toimittaman kasteen. Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen ei ole anabaptistiseen traditioon kuuluvan liikkeen tavoite, …

Vastine Helsingin Sanomien toimittajalle Paavo Teittiselle

Arvoisa toimittaja Paavo Teittinen,

Kirjoitan teille omassa blogissani, koska kuulemani mukaan lehtenne ei anna kirjoittaa vastineita kuin poikkeustapauksissa. Tämä ei liene teille niin merkittävä asia, että jaksaisin lähteä edes yrittämään. Miksi ajattelen niin? Siksi että puhuin puhelimessa kanssasi perjantaina 14.10.2016 ja kerroin sinulle faktatietoa hakuprosessista. Pyysit myös lähettämään tietoa niistä määristä, mitä kukin yhdistys jakaa. Ajoin kiireesti Helsingistä toimistolleni Porvooseen ja skannasin sinulle STM:ään alkuperäisessä hakuprosessissa lähettämäni määrätiedot, mutta et maininnut näistä sanaakaan. Pyysin myös lähettämään jutun luettavaksi, ennen sen julkaisua, jotta voin korjata meitä koskevat virheet, mutta et tähän pyyntöön välittänyt edes vastata.

Odottaessani apulaiskaupunginjohtajan Anni Sinnemäen tapaamista Helsingin kaupungintalon käytävällä, yritin vääntää rautalangasta sinulle, miksi rahoitus tuli Samarialle. THL:n arvio ei ollut käytössäni, enkä sitä ollut…

Trump ja Putin, Jumalan juoksupoikia?